پونه

10 / 10
از 2 کاربر

این گیاه گرانقدر چون به آسانی ووفور در دسترس مردم است درست قدر دانسته نمی شود!!!!! اکثر مردم آنرا هم ردیف نعنا وگاهی نیز پایین تر از آن میپندارند!! خواص  وفواید آن تا جایی بالا ست که شما میتوانید به راحتی از آن  به عنوان  رافع سکسکه تا سرطان آنرا استفاده کنید. خوب دقت کنید ببینید خداوند متعال چگونه برای ما انسانها براحتی درمان هم آفریده.مهربانی تا چقدر. اگر خودتان را بیهوده مریض نکنید واگر مریض شدید فورا به سمت درمان با داروهای شیمیایی نا معلوم نروید خداوند توانا ودانا همه چیز را در کنار شما آفریده ونیازی به هزینه های گزاف وبیهوده نیست.

پونه

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :