مشاوره قبل از بارداری

10 / 10
از 35 کاربر
برای عده ای این حرف خنده دار است :مشاوره قبل از بارداری!!!!
اما چندین نکته مهم وجود دارد که برای بارداری برای همه مهم است وباید قبل از بارداری حتما  در نظر گرفته شود.
از جمله موارد:
۱ کم خونی مادر
۲ پاکسازی  و آماده سازی بدن مادر
۳ بدست آوردن اطلاعات تغذیه دروان بارداری
۴ نوع جنسیت جنین
۵ جلوگیری از ترکهای شکم و.....‌
اما مهمترین آنها رفع کم خونی وناتوانی احتمالی مادر وپاکسازی  بدن وی میباشد.
آیا شما هرگز در حالیکه خسته هستید ومنزل شما کثیف ونامرتب است کسی را به مهمانی دعوت میکنید؟؟؟؟؟؟
زمانی که مادر میخواهد بادار شود دقیقا مشابه همین وضعیت است پس مادر باید در آمادگی خوب باشد و محیط را برای حضور مهمانی ارزشمند آماده کرده باشد که پذیرایی از او در سطح عالی باشد.
همچنین سهل انگاری در این مورد علاوه بر مشکلات برای مادر عوارضی برای جنین نیز خواهد داشت. 
چنانچه مایل باشید عطاری نعیم آماده ارایه مشاوره لازم به شما میباشد .با ما تماس بگیرید منظر شما هستیم.
مشاوره قبل از بارداری
مشاوره بارداری یکی از امور مهم برای همه زوجهاست
امروزه برای اکثر مردم مشخص شده که علت بسیاری از مشکلات در کودکان معلول عدم توجه یا عدم آگاهی کافی والدین بوده وهست.
اما با پیشرفت امور آزمایشگاهی وانجام آن تا حدود زیادی از معلولیت ها جلوگیری شده است اما آیا کل مطلب همین است؟؟؟؟؟؟
آیا فقط با خوردن چند قرص آهن در دوران بارداری مسله حل است؟؟؟؟؟؟؟
میخواهم نظر شما را به این موضوع جلب کنم که هر ساخت وسازی برای حصول نتیجه مطلوب نیاز به بستر سازی مناسب ذارد.
شما اگر دریک زمین به طور معمول فقط با تکیه بر اطلاعات شخصی وکم بخواهید کار کشت یک نوع گیاه وبرداشت یک محصول خوب را داشته باشید  این که این عمل به نحو احسن پیش برود فقط شانسی است .بالای 90د رصد احتمال میرود که نتیجه خوب نباشد ویا کلا کار وزحمت شما از بین برود بعلت عدم آگاهی ومشاوره. 
 
در طب سنتی هم پاکسازی پدر ومادر وتقویت مادر از عوامل مهم ومورد نیاز قبل از بارداری میباشد که ما به همه زوجها توصیه میکنیم.
 این کار یعنی مشاوره در تمامی زمینه در کار وزندگی لازم ومفید است واز ضررهای احتمالی شما جلوگیری خواهد کرد.
اما مشاوره بارداری یکی از مهمترین های آنهاست که باید حتما انجام بشود چون چنانچه مادر خدای نکرده آمادگی لازم را نداشته باشد وباردار شود اینکار مانند راه رفتن بر لبه تیغ است که هر لحظه در دوران بارداری وحتی بعد از آن  مادر وکودک را تهدید میکند.
زمانه عوض شده ومردم دنیا هرروز بهتر از قبل عمل میکنندولی هیچکس در همه امور تخصص نداره ولازمه که برای گرفتن نتیجه مطلوب مشاوره کنیم.
 عطاری نعیم آماده دادن مشاوره به شما میباشد.
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :