شاهدونه

10 / 10
از 5 کاربر

گیاه شاهدونه خواص متعددی دارد و در درمان بیماریهای مختلف کاربرد دارد . یکی از بیماریهایی که بسیار عذاب آور است وتوسط این گیاه درمان میشود حبس البول است.

شاهدونه

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :