زنجبیل

10 / 10
از 9 کاربر

زنجبیل نیز درمان بسیاری از دردهاست از جمله سرطان . خیلی جالبه وقتی خواص گیاهان را می بینیم فقط یک‌گیاه در درمان سرطان وجود ندارد بلکه چندین گیاه هستند که درمانگرند اما چرا با این وجود اینقدر سرطان داریم، چرا آنهایکه  سرطان دارند با داروهای شیمیای درمان نمیشوند ‌؟

علت آن تبلیغات غولهای داروسازی خارجی وعدم دانایی مردم در مورد گیاهان است.

زنجبیل

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :