دانه خار مریم

10 / 10
از 1 کاربر

دانه خار مریم عجیب در درمان بیماریهای سخت سوداوی کاربرد دارد که خو جای شکر وسپاس فراوان از خداوند رحمان ورحیم دارد. یکی از بیماریهایی که بسیار سخت درمان و عذاب آور است بیماری  داء الصدف  است.  دانه خار مریم درمانگر خوب این بیماری است.

توجه داشته باشید که این بیماریها ریشه در افزایش یا غلبه خلط سوداوی دارند وحتما باید با تمهیدات لازم با آن برخورد شود وبهمراه آن از این گیاه استفاده شود. البته استفاده خودسرانه از این گیاه یا هر گیاه دیگر سهل انگاری بیش نیست. حتما با ما مشاوره کنید.

دانه خار مریم

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :