بابونه

10 / 10
از 9 کاربر

 این گیاه نیز در رمان تعداد زیادی بیماری موثر است. از جمله بیماریهایی که توسط این گیاه زیبا درمان میشود کرم روده ومعده است.

بابونه

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :