اسفرزه

10 / 10
از 6 کاربر

این گیاه اعجاب آور با اعمال ورفتار متناقض ودرمان بیماریهای مانند سنگ کیسه صفرا یکی دیگر از الطاف الهی است. مخلوط آن با گیاهان دیگر نیز  درمان بسیاری از بیماریهای دیگر. البته مصرف آن حتما باید با راهنمایی مشاور وعطار حاذق باشد وگرنه در مواردی خطر مرگ را نیز دارد.

اسفرزه

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :