اسطوخدوس

10 / 10
از 23 کاربر

بگذارید به جای تیتر وار نوشتن خواص گیاه در چند کلمه کوتاه این گیاه مفید را تعریف کنم: اسطوخدوس یا فرشته نجات مغز انسان. این گیاه با خواص ویژه خود استاد نجات انسان از شر بسیاری از بیماریها ومسایل مغزی است.

اسطوخدوس

در رابطه با بیماریهای اعصاب وروان هستند گیاهان خوبی مانند اسطوخدوس که بسیار خوب ومفید هستند اما یک موضوع بسیار مهم هست که در رابطه با بسیاری از داروهای گیاهی بدانید وآن اینکه خواص همه گیاهان به عضو مورد نظر نمی رسد!!!!!!!!!

سخن عجیبی است اما واقعیت دارد وبهمین دلیل در طب سنتی برای رسیدن  خواص داروها به عضو مورد نظر آنرا در ترکیب با گیاهان دیگر مخلوط میکنند تا هم  خواص دارو زودتر به عضو  مورد نظر برسد وهم درمان سریعتر نتیجه بخش باشد.

توجه داشته باشید که بیماریهای سوداوی که در تن ومغز  جاگیر میشوند بر روی تمام زندگی شما وخانواده شما وروابط اجتماعی ولذت از زندگی تاثیر میگذارند وشخص در هر وضعیت مالی یا معروفیت  و..... میتواند به راحتی دچار این بیماریه بشود ولی خلاصی ازآن به این سادگی نیست خصوصا با داروهای شیمیایی.

در طب سنتی یک داروی  گیاهی بسیار خوب وجود دارد  بنام  مفرح ابریشمی  این دارو البته با تدبیر خاصی ساخته میشود که از گیاه اسطوخدوس نیز درآن استفاده میشود .این دارو برای درمان سودای مغزی ودلشوره وانزوا وافسردگی بسیار عالی عمل میکند .

در صورت لزوم میتوانید جهت مشاوره وتهیه دارو با ما تماس بگیرید.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :