درمان کولیت روده

کولیت روده یک بیماری مزمن است که در صورت پاکسازی بدن با گیاهان دارویی  که ایجاد لینت واسهال میکنند به تناوب وبا همراه مصرف غذاهای خاص قابل درمان میباشد.
در درمان کولیت بزرگ تمرکز بر تغذیه صحیح ۵۰درصد راه درمان است وسپس مصرف گیاهان مفید.
بنابر این چنانچه در این رابطه نیاز به مشاوره داشتید می توانید با ما تماس بگیرید.
 
درمان کولیت روده