درمان مشکلات قاعدگی

عدم تنظیم دوره های قاعدگی کمی دفع خون یا زیادی دفع آن ودردهای بدن در این هنگام همه وهمه قابل تنظیم و درمان با گیاهان دارویی هستند وخانم های محترم جهت راهنمایی ومشاوره میتوانند از طریق شمارههای تماس یا قسمت تماس با ما مشکل شان را مطرح نمایند.

درمان مشکلات قاعدگی با گیاهان دارویی امکان پذیر وعالیست.

اما بگذارید یک هشدار جدی بدهم وآن اینکه 

هر دستگاهی در بدن برای کاری ساخته شده ولی رحم در زنان بیش از یک کار میکند ودر واقع یک رئیس است.

یعنی چی این حرف؟

شما اینطور تصور کنید که چندین کارگر ساده زیر دست استاد کار ویا دستور او که استاد فن است فقط میتوانند درست کار کنند وحالا حال رئیس خوب نیست ویکروز در میان غیبت میکند  در نتیجه:

تمام کارگران زیر دست کار نمیکنند یا کارشان را غلط انجام میدهند و..... نتیجه میشود کار بد وغیر قابل قبول.

بهمین دلیل درمان  و تنظیم قاعدگی بسیار مهم است واز آن نباید سر سری گذشت چون رحم یک عضو رئیسه است ضمن اینکه همین بهم خوردن تنظیم قاعدگی خود علامت بر هم خوردن تعادل بدن است.

وباید دید که چه چیز باعث بر هم خوردن تعادل بدن شده است.

درمان قاعدگی با داروهای گیاهی البته بسته به شخص وسن ونوع مزاج وچگونگی حات بدن وخون ریزی زیا یا کم ویا قطع کامل آن متفاوت خواهد بودولازم است که با مشاوره انجام شود.

عطاری نعیم همراه شما خواهد بود.