عسل

انواع عسل که البته در توضیح فرق عسلی که ما عرضه میکنم باید بگویم که تمام عسلهای عرضه شده کاملا طبیعی  و بدون دستکاری میباشد وبا ارایه مدارک آزمایشکاهی.همچنین بعلت خواص درمانی عسل تمامی عسلهای ما با سفازش خاص جهت حفظ خواص آن تهیه وارایه میشود چون هستند عسلهایی که بعلت عدم آگاهی  زنبور داران در هنگامه عرضه خواص دارویی آن از بین رفته وفقط خاصیت غذایی آن مانده.البته بعلت محدودیت تولید عسل و زنبور دارانی که ماارتباط مستقیم با آنها داریم عرضه این محصول با محدودیت روبرو است.

  • عسل آویشن
  • عسل گون
  • عسل کنار
  • عسل بهار نارنج عسل چهل گیاه

لازم به توضیح است رنگ عسلها بسته به گلها ی منطقه  برادشت آن فرق خواهد داشت.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :